07/01/2013 - 13:35

 

В своето слово при отбелязване на събитието проф. д-р инж. Димитър К. Димитров отбеляза: “ При анализа на развитието на висшето образование в моята научна разработка „Усъвършенстване на системата за управление на висшето образование в условията на глобализация на пазарните отношения“, достигнах до извода, че най-важният фактор във висшето образование е академичният състав. Това са мозъците, които са създали здравите морални и професионални основи на висшето образование.  Това трябва да опазим и съхраним.

Ректорът на ВУАРР констатира, че двамата с професор Василев имат един прагматичен подход и...

06/06/2013 - 12:40

 

 

На 03 и 04 юни в русенския филиал на ВУАРР - Пловдив на работно посещение бе група от Университета по приложни науки в град Рига. Това е най-голямото частно висше училище в Латвия (University of Applied Sciences). Делегацията бе ръководена от доц. Валентина Дякон – преподавател в катедра „Право”. В групата бяха включени Елена Лукянова – ръководител на катедра „Право” и доц. Татяна Одинокова – преподавател в катедра „Управление и икономика”.

Гостите от Латвия бяха посрещнати от административния директор на филиала в Русе Веселин Митев и от директора по...

05/20/2013 - 13:31

ВУАРР Пловдив – филиал Русе взе участие в деветото Туристическото изложение "Уикенд туризъм". 90 компании бяха регистрирани за участие. За първи път се представиха 11 нови участници - общини, музеи, атракциони, туристически агенции. Регистрираните участници се представиха с 40 павилиона и шест обособени щанда на открито.

 

     Майстори на разнообразни традиционни занаяти от цяла България обогатиха програмата. По време на изложението традиционно се проведоха кръгла маса и презентации. Дискутираха се теми като "Обектите на ЮНЕСКО - перли в огърлицата на Русе" и ...

03/15/2013 - 11:15

На 22.03.2013 г. от 09:30 часа във зала 15 на ВУАРР  Пловдив - филиал Русе се проведе среща - дискусия на тема "Цифровизация, медии и нова медийна компетентност - ролята на обществените медии". Участници  бяха представители на Фондация "Медии21", София; Университет "Спиру Харет" - Факултет по литература, Букурещ; Център за усъвършенстване в областта на проучването на образите, Букурещ; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България; СУ "Св. Климент Охридски" - Факултет по журналистика и масова комуникация и Исторически факултет.Целите...

01/17/2013 - 16:40

От 21.01.2013 г. започва приемането на документи във ВУАРР - филиал Русе за новата кандидатстудентска кампания 2013. Желаещите имат възможност да избират между четири бакалавърски и десет магистърски програми. За допълнителна информация : тел. (082) 823 931 - учебен отдел.