Структура

 

Директор, каб. 201

 

Помощник Ректор, каб. 209

Пламен Димитров - тел. 0882 009 545

 

Зам. Директор „Учебно-научна дейност”, каб. 209А

доц. д-р инж. Божидар Колев - тел. 0882 009 506

 

Административно-финансов отдел, каб. 207, 

Павлина Ламбева - тел. 0882 009 543

 

Учебно-методичен отдел, каб. 207, сл.тел. (082) 823 931

Наталия Върбанова – Организатор "Учебна дейност" - тел. 0882 009 536

Павлина Ламбева – Организатор "Учебна дейност" - тел. 0882 009 543