Структура

 

 

 

 

Административен директор и Помощник Ректор, каб. 202

Веселин Митев - тел.0886617121

 

Директор „Учебно-научна дейност”, каб. 209А

доц. д-р инж. Божидар Колев - тел.0887746734

 

Административно-финансов отдел, каб. 205, 

Диана Митева - тел.0882009520

Боряна Ангелова

 

Учебно-методичен отдел, каб. 207, сл.тел. (082) 823 931

Наталия Върбанова – Организатор "Учебна дейност" - тел.0882009536

Павлина Ламбева – Организатор "Учебна дейност" - тел.0882009543

 

Отдел „Спомагателни дейности“, каб. 209

Пламен Димитров