Информация за Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе

 

Висше училище "Земеделски колеж" е разкрито с решение на Министерския съвет на 23.10.1992 г.

От 1993 г. до днес се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ.

От 1994 г. до днес са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите „Темпус", „Фар", „Иптперрег", „Леонардо да Винчи",„Сократес", „Комениус".

През 2000 г. Народното събрание преобразува ВУЗК в самостоятелно висше училище. Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека, издателство.

През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив.

През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация. През същата година започва обучение на студенти в Русе.

През 2008 г. НАОА акредитира с най-висока оценка Филиала на ВУАРР в гр. Русе.

В периода от 2004 до 2007 г. се подписват договори за партньорство и сътрудничество с университети и международни организации като: Университет „Съливан" /САЩ/, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума на виртуалния университет в Нитра, Виртуален университет в България, Национален център за аграрни науки и други университети от страната и чужбина.

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” се преобразува във Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР), което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър”  и ОНС "Доктор". 

От 2002 г. до днес са присъдени почетните звания „Доктор хонорис кауза" на проф. Димитър Брайков, проф. Георги Сенгалевич, проф. Жаоме Бек /Държавен университет Барселона, Испания/, проф. Пол Куантек /Университет „Съливан"/, проф. Мария Попова, доц. д-р инж. Димитър Димитров, проф д-р с.с.н. Кольо Василев, доц. Москов, доц. д-р Васко Василев.

Лектори във ВУАРР са били видни личности като еврокомисар д-р Меглена Кунева, министър Нихат Кабил, академик Благовест Сендов, министър Симеон Дянков, професори от Великобритания, Холандия, Гърция, Дания и др.

Допълнителна информация, справки и подаване на документи:

адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител" 185

тел.: (082) 823 931;