СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРНА ИКОНОМИКА”

 

 

Подготвя кадри с висше образование по аграрна икономика.

 

Форми на обучение:

  • редовна – 4 години.

  • задочна – 4 години.

 

Учебният план включва:

 

Икономически, управленски дисциплини и езикова подготовка, микро и макроикономика, право, управление, счетоводство, маркетинг и търговия, технологични дисциплини и информатика.

 

Реализация на кадрите:

 

Завършилите специалност „Аграрна икономика” имат необходимите знания и могат успешно да се реализират като:

  • мениджъри във всички сфери на агробизнеса;

  • консултанти в областта на агробизнеса;

  • съдружници във фирми с участието на партньори от чужди страни;

  • специалисти в земеделските служби и кредитни инспектори;

  • застрахователи;

  • собствен бизнес;

  • ръководители на кооперации;

  • счетоводители.

 

 

 

 

Студентите от всички специалности имат възможност да кандидатстват за стаж в ЕС и САЩ, който се вписва в дипломата.