Добре дошли на сайта на ВУАРР - филиал Русе

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” се преобразува във Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР), което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” в областите: управление и администрация, туризъм, икономика, агробизнес и развитие на регионите, икономика и управление на агробизнеса.

Висшето училище се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за реалния агробизнес.

 

Ние се водим от мотото:

 
 
 

 

 

В А Ж Н А     Н О В И Н А!!

ЗА  ВАС  КАНДИДАТ  - СТУДЕНТИ

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Пловдив – филиал Русе обявява специални условия и такси за обучение

Признаване на 11 бр. дисциплини:

- Микроикономика;                  

- Английски език II ч. ;

- Информатика;                             

  - Основи на финансите;

- Основи на правото;                  

   - Теория на счетоводството;

- Английски език I ч.;                   

- Счетоводство на предприятието;

- Макроикономика;                                

  - Информационни системи и технологии.

        - Статистика;                        

Признаването на горепосочените дисциплини води до намаляване на семестриалната такса до 370 лв.

Дипломиралите се в ОКС „Бакалавър“ имат възможност да продължат обучението си в предлаганите от ВУАРР

МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ.

 

 

ВАЖНА НОВИНА ЗА МАГИСТРИ

 

 

Във връзка със заповед на Ректора № 212/19/07/2016 г. през учебната 2016/2017 г. кандидат-студентите в ОКС "Магистър", които имат придобита магистърска степен, да ползват отстъпка от семестриалната такса, както следва:

1. Завършилите ВУАРР в размер на 35%.

2. Завършилите друго висше учебно заведение в размер на 30%.

 

                                                                                                                                                                      От ръководството

 

izpiti.png