Добре дошли на сайта на ВУАРР - филиал Русе

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” се преобразува във Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР), което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” в областите: управление и администрация, туризъм, икономика, агробизнес и развитие на регионите, икономика и управление на агробизнеса.

Висшето училище се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за реалния агробизнес.

 

Ние се водим от мотото:

НАМАЛЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИза записалите се до края на месец септември 2017 г.
ОКС "Бакалавър"450 лв. задочна форма545 лв. дистанционна форма
(с включен комплект учебници на хартиен носител идостъп до всички учебни материали в електронна форма)
575 лв. редовна форма(с достъп до платформа за електронно обучение)ОКС "Магистър" 495 лв. за редовна и задочна форма на обучение545 лв. за дистанционна форма на обучение


 
През учебната 2017-2018 гкандидат-студентите в ОКС „Магистър“,които имат придобита магистърска степен,ползват отстъпка от семестриалната такса, както следва:1. Завършилите ВУАРР - в размер на 35%;2. Завършилите друго висше училище - в размер на 30%.
 
 

 

 

Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е възможно едновременно:

 

·       Грижа за семейството

·       Работа

·       Обучение

 

Възползвайте се от дистанционни, задочни и индивидуални форми на учебен процес във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Повече информация на : www. uard.bg

 
 
 

В А Ж Н А     Н О В И Н А!!

ЗА  ВАС  КАНДИДАТ  - СТУДЕНТИ

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Пловдив – филиал Русе обявява специални условия и такси за обучение

Признаване на 11 бр. дисциплини:

- Микроикономика;                  

- Английски език II ч. ;

- Информатика;                             

  - Основи на финансите;

- Основи на правото;                  

   - Теория на счетоводството;

- Английски език I ч.;                   

- Счетоводство на предприятието;

- Макроикономика;                                

  - Информационни системи и технологии.

        - Статистика;                        

Признаването на горепосочените дисциплини води до намаляване на семестриалната такса до 370 лв.

Дипломиралите се в ОКС „Бакалавър“ имат възможност да продължат обучението си в предлаганите от ВУАРР

МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ.

 

 

 

izpiti.png