Добре дошли на сайта на ВУАРР - филиал Русе

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” се преобразува във Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР), което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” в областите: управление и администрация, туризъм, икономика, агробизнес и развитие на регионите, икономика и управление на агробизнеса.

Висшето училище се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за реалния агробизнес.

 

Ние се водим от мотото:

ОКС "Бакалавър" - намалена семестриална такса450 лв. за записалите се до края на месец юли


 
През учебната 2017-2018 г. кандидат-студентите в ОКС „Магистър“,които имат придобита магистърска степен,ползват отстъпка от семестриалната такса, както следва:1. Завършилите ВУАРР - в размер на 35%;2. Завършилите друго висше училище - в размер на 30%.
 
 

 

 

Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е възможно едновременно:

 

·       Грижа за семейството

·       Работа

·       Обучение

 

Възползвайте се от дистанционни, задочни и индивидуални форми на учебен процес във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Повече информация на : www. uard.bg

 
 
 

В А Ж Н А     Н О В И Н А!!

ЗА  ВАС  КАНДИДАТ  - СТУДЕНТИ

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Пловдив – филиал Русе обявява специални условия и такси за обучение

Признаване на 11 бр. дисциплини:

- Микроикономика;                  

- Английски език II ч. ;

- Информатика;                             

  - Основи на финансите;

- Основи на правото;                  

   - Теория на счетоводството;

- Английски език I ч.;                   

- Счетоводство на предприятието;

- Макроикономика;                                

  - Информационни системи и технологии.

        - Статистика;                        

Признаването на горепосочените дисциплини води до намаляване на семестриалната такса до 370 лв.

Дипломиралите се в ОКС „Бакалавър“ имат възможност да продължат обучението си в предлаганите от ВУАРР

МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ.

 

 

 

izpiti.png