Среща - дискусия по проблемите на новите медии и обществените медии

На 22.03.2013 г. от 09:30 часа във зала 15 на ВУАРР  Пловдив - филиал Русе се проведе среща - дискусия на тема "Цифровизация, медии и нова медийна компетентност - ролята на обществените медии". Участници  бяха представители на Фондация "Медии21", София; Университет "Спиру Харет" - Факултет по литература, Букурещ; Център за усъвършенстване в областта на проучването на образите, Букурещ; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България; СУ "Св. Климент Охридски" - Факултет по журналистика и масова комуникация и Исторически факултет.Целите на срещата бяха : Обмяна на международния опит в областта на цифровизацията, медиите и новата медийна компетентност; Представяне на най - добрите практики;Румънски и наши специалисти изнесоха реферати в две направления - мрежата и нейното въздействие върху обществото и ролята на обществената телевизия в съвременните информационни условия.Работните езици бяха български и английски.Срещата  се проведе с любезното съдействие на ВУАРР Пловдив - филиал Русе, Фондация  "Медии21", БНТ 2 , "Lifelong Learning Programme" и "Human resource development centre".