ПК "Учител"

Продължава записването за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини". Курсът стартира края на месец септември.
За контакт: Айтен Мухтар
тел: 0879602902, e-mail: qualification@uard.bg