12/08/2014 - 10:14
10/07/2014 - 10:43

Уважаеми студенти,

 

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е избрано от изпълнителното ръководство на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за участие в представително проучване на предлагането на млади специалисти в страната.

С проучването се цели установяване на възможностите и бариерите за бързо и успешно реализиране на завършващите млади специалисти с висше образование, на които скоро им предстои търсене на подходящо работно място. По тази причина най-учтиво Ви молим да отделите 20 минути и да отговорите възможно най-...

09/23/2014 - 09:35

На 21 септември от този свят си тръгна проф.Васко Василев. Един невероятен човек, символ на мъдрост, всеотдайност и приятелство. Споделяме болката на роднини, колеги и приятели от непреодолимата му загуба.

...

09/11/2014 - 12:15

Целта на магистърската програма е да осигури комплексна и задълбочена подготовка на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за професионализъм в областта на УЧР. Основната ...