Мисия на Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите

 акад. проф. Д. Димитров

Ректор

Да възроди авторитета на българските земеделски производители пред света чрез обединяване на националните традиции в частното земеделие с достиженията на водещите европейски страни.

 

Да даде реален шанс на младите специалисти да бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар чрез обучение, отговарящо на европейските академични стандарти, и да реализират успешни проекти, субсидирани от Европейския съюз.

 

Да поддържа огнищата на традиционната българска духовност, защото културата на българските региони е българската национална идентичност.

 

 

 

 

Ако мислиш за година напред – посей семе,

ако се замислиш за 10 години напред – посади дърво,

ако мислиш за 100 години напред – обучавай хора!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ СЕ ГАРАНТИРА ОТ:

1.Високо ерудирания академичен състав;

2.Учебните планове и програма, които съчетават добрите европейски практики с националните традиции;

3.Студентите, които чрез анонимни анкети участват в системата за контрол на качеството;

4.Завишената компютърна и езикова подготовка;

5.Отличните условия за обучение в климатизирани аудитории,
лаборатории и семинарни зали;

6.Потребителите на кадри, сътрудничеството с институти и
университети у нас и в чужбина.

 

АКАДЕМИЧНИ ПРИНЦИПИ:

1.Образователно-квалификационната степен за всички специалности „Бакалавър"съгласно чл. 42, ал. 1, т.1, буква „б" от ЗВО, отговаряща на европейските стандарти;

2.Издава се европейско дипломно приложение;

3.Осигуряват се най-малко 240 кредита, съгласно Европейската
система за натрупване и трансфер на кредити;

4.Учебният процес обхваща не само знанията, но и другите два важни компонента на образованието - мотивацията и уменията, на принципа „ Чух и забравих, видях и запомних, направих и разбрах!";

5.Прагматизмът, професионализмът и предприемчивостта се осигуряват от принципа „Толкова теория, колкото е нужно за практиката!"