10/31/2012 - 15:00
10/18/2012 - 14:44

На 15 октомври 2012 г. в зала "Сердика" на хотел "Шератон" министър-председателят на България Бойко Борисов връчи лично на ректора на ВУАРР доц. д-р инж. Димитър Димитров договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 719 000 лв.

Финансираният проект "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите" цели въвеждане и развитие на електронни форми на дистанционно обучение във висшето училище за работа във високотехнологична среда в удобно за...

04/21/2012 - 11:59

Поздравителен адрес от студенти от випуск 2009-2013 на ВУАРР - филиал Русе до академичното ръководство.

01/11/2012 - 11:14

Абсолвентите от шести випуск на ВУЗК получиха своите дипломи на 28 ноември 2011 г. Тържествената церемония се състоя в залата на Доходното здание. Отличниците на випуска са 50, от които един е завършил с пълен отличен. Те получиха дипломите си лично от ректора на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите доц. доктор инж. Димитър Димитров. На празника присъстваха народният представител Пламен Нунев, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, председателят на Общинския съвет доц. Васил Пенчев, зам.ректорът по учебната работа на РУ доц. д-р Борислав Ангелов.

06/22/2011 - 13:49

  КУРСОВЕ В ОБЛАСТТА НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

 

1. Съвременни технологии в зеленчукопроизводството – 150 часа

2. Нови технологии в отглеждането на зърнени култури – 150 часа

3. Създаване и отглеждане на овощни насаждения и ягодоплодни култури и получаване на екологично чиста продукция – 150 часа

4. Съвременни технологии в лозарството и получаване на продукция с високи хранителни и технологични качества – 150 часа

5. Продукти за растителна защита и приложение в земеделието – 30 часа

6. Събиране, култивиране и използване на лечебни растения – 30...