09/11/2014 - 12:15

Целта на магистърската програма е да осигури комплексна и задълбочена подготовка на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за професионализъм в областта на УЧР. Основната ...

07/11/2014 - 09:02

„ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР“ НА  ISMA

 

През периода 22- 29 юни 2014 г. преподаватели от ВУАРР, начело с ректора  проф. Димитър Димитров, посетиха ISMA  /Институт по  Мениджмънт и Информационни Системи /– Латвияпо програма Еразъм +.

По време на визитата си групата се срещна с Ръководния състав, преподаватели, служители и студенти на ISMA.

Обсъдиха се възможностите за разширяване на сътрудничеството между  двата Университета, относно мобилността на студенти и...

07/09/2014 - 10:54

 

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014 г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000 лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г. (КИД-2008...

06/04/2014 - 13:46

СТАЖ в Италия

в областта на хотелиерството и ресторантьорството

за студенти от специалност "Икономика на туризма"

 

Стажовете се заплащат от работодател - 450 евро на месец, отделно по програма Еразъм студентите получават субсидия, която за месец е 545 евро. След приключване практиката, организацията издава Сертификат, който е признат...

05/31/2014 - 09:08

 Уважаеми студенти,

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе Ви уведомява, че бройките за студентски практики са временно запълнени.

 

До отпускането на допълнителен брой студентски практики за ВУАРР - Русе, Ви информираме, че на този етап преустановяваме приема на договори между висшето училище и студентите-практиканти.

 

При промени ще бъдете информирирани своевременно с ново съобщение.

 

 

Екипът на проект "Студентски практики" -  ВУАРР - Русе.