Гости от Латвийския университет по приложни науки на посещение във ВУАРР

 

 

На 03 и 04 юни в русенския филиал на ВУАРР - Пловдив на работно посещение бе група от Университета по приложни науки в град Рига. Това е най-голямото частно висше училище в Латвия (University of Applied Sciences). Делегацията бе ръководена от доц. Валентина Дякон – преподавател в катедра „Право”. В групата бяха включени Елена Лукянова – ръководител на катедра „Право” и доц. Татяна Одинокова – преподавател в катедра „Управление и икономика”.

Гостите от Латвия бяха посрещнати от административния директор на филиала в Русе Веселин Митев и от директора по учебна дейност доц. Божидар Колев. След като се запознаха с  материалната база, те имаха възможност да се срещнат и разговарят с преподаватели и студенти от ВУАРР. На проведената работна среща бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество и партньорство между двата университета в областа на съвместно разработване на проекти по европейски образователни програми, както и за обмен на преподаватели и студенти.