СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"

 

 

Подготвя кадри с висше образование за мениджмънта и съвременните технологии в малкия и среден агробизнес.

 

Форми на обучение:

 

  • редовна – 4 години.

  • задочна – 4 години.

 

Учебният план включва:

Технологични дисциплини от растениевъдството и животновъдството, технически дисциплини, икономически и управленски дисциплини, право, езиково и компютърно обучение.

Подробности на: http://www.uard.bg/bg/pages/view/87

 

Реализация на кадрите:

  • мениджъри на фирми в агробизнеса;

  • ръководители на земеделски сдружения;

  • специалисти в земеделските служби;

  • консултанти;

  • мениджъри и супервайзери в европейски стопанства.

 

 

 

Студентите от всички специалности имат възможност да кандидатстват за стаж в ЕС и САЩ, който се вписва в дипломата.