Специалност „Стопанско управление”

 

 

Подготвя кадри с висше образование в областта на стопанското управление (бизнес-администрация).

 

Форми на обучение:

 

  • редовна – 4 години.

  • задочна – 4 години.

 

Учебният план включва:

Основи на управлението, бизнес-планиране, маркетинг, финанси, счетоводство, западни езици, право, информационни технологии, бизнес-етика, бизнес-психология и др.

Подробности на: http://www.uard.bg/bg/pages/view/86

 

Реализация на кадрите:

Специалността изгражда нов тип кадри, съчетаващи мотивация, знания, и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство, персонал.

 

Допълнителната солидна езикова и компютърна подготовка дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на европейската пазарна среда и съвременните информационни технологии.

 

 

 

 

 

 

Студентите от всички специалности имат възможност да кандидатстват за стаж в ЕС и САЩ, който се вписва в дипломата.