Информация за кандидат-студенти

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ- ФИЛИАЛ РУСЕ

 

О Б Я В Я В А

 

ПРИЕМ  ‘2018 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

·  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·  ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

·  АГРАРНА ИКОНОМИКА

·  СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

·  ФИНАНСИ

·  СЧЕТОВОДСТВО

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

И ПРИЕМ  ‘2018 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

·        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·        УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

·        АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

·     МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

·      ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

·     МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО           

·     ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·     ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ

·     ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

·     ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

·     СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 02.01. ДО 28.09. 2018 г.

 

За всички степени и форми на обучение семестриалната такса е 590 лв.

30% отстъпка от семестриалната такса за втора бакалавърска или магистърска програма.

20% отстъпка за втори член от семейството.

 

Осигурени възможности за продължаване на обучението в докторски програми

по «Растениевъдство»  и  «Финанси и банково дело»

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1

тел.: (082) 823 931                                                                                    тел. (086) 822 231

 

www.uard-ruse.bg