Информация за кандидат-студенти

                 

ПРИЕМ  ‘2023

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

АГРАРНА ИКОНОМИКА

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСИ

СЧЕТОВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

 

както и БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ по проект ИНВЕСТ

на адрес:

https://www.invest-alliance.eu/en/Home/Studies

 

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

РЕДОВНА – 4 ГОДИНИ и  ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 23.03. ДО 26. 10. 2023 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII

     VIII*

Срок за подаване на документи

30.03.2023

27.04.2023

25.05.2023

29.06.2023

27.07.2023

31.08.2023

28.09.2023

26.10.2023

Конкурсен тест (за завършилите  до 2007 г. вкл.)

31.03.2023

28.04.2023

26.05.2023

30.06.2023

28.07.2023

01.09.2023

29.09.2023

27.10.2023

Класиране

03.04.2023

02.05.2023

29.05.2023

03.07.2023

31.07.2023

04.09.2023

02.10.2023

30.10.2023

Записване

до      07.04.2023

 до    09.05.2023

до      02.06.2023

до        07.07.2023

до      04.08.2023

до         08.09.2023

до     06.10.2023

до10.11.2023

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, плик-молба, документ за самоличност,

квитанция за платена такса за участие в конкурса

 

                     *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

За всички форми на обучение семестриалната такса през първата учебна година е 700 лв., а за останалите години е по 750 лв.

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1

тел.: (082) 823 931                                                                                    тел. (086) 822 231

 

www.uard-ruse.bg

 

 

ПРИЕМ  ‘2023

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 • МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

 • ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 • МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 • БИЗНЕС ЛОГИСТИКА

 

както и МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ по проект ИНВЕСТ на адрес:

https://www.invest-alliance.eu/en/Home/Studies

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА;

СРОК – ЕДНА ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 23.03. ДО 26. 10. 2023 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII*

Срок за подаване на документи

21.04.2023 г.

25.05.2023 г.

23.06.2023 г.

21.07.2023 г.

25.08.2023 г.

21.09.2023 г.

27.10.2023 г.

Класиране

24.04.2023 г.

29.05.2023 г.

26.06.2023 г.

24.07.2023 г.

28.08.2023 г.

25.09.2023 г.

30.10.2023 г.

Записване

 до    28.04.2023 

до      02.06.2023 

до        30.06.2023 

до      28.07.2023 

до         01.09.2023 

до     29.09.2023 

до      14.11.2023 

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, диплома за висше образование, плик-молба, документ за самоличност                   

 

                     *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

За всички форми на обучение семестриалната такса е 750 лв.

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1

тел.: (082) 823 931                                                                                    тел. (086) 822 231

www.uard-ruse.bg