Информация за кандидат-студенти

            

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ- ФИЛИАЛ РУСЕ

 

О Б Я В Я В А

 

ПРИЕМ  ‘2019 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

 • УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
 • АГРАРНА ИКОНОМИКА
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • ФИНАНСИ
 • СЧЕТОВОДСТВО
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА – 4 ГОДИНИ и  ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 07. 01. ДО 24. 10. 2019 г.

Кръгове

I предварителен

II

предварителен

III

предварителен

IV

предварителен

I

II

III

        IV*     

Срок за подаване на документи

21.02.2019 г.

28.03.2019 г.

24.04.2019 г.

27.06.2019 г.

25.07.2019 г.

22.08.2019 г.

26.09.2019 г.

24.10.2019 г.

Тест (за завършилите  до 2007 г. вкл.)

22.02.2019 г.

29.03.2019 г.

25.04.2019 г.

28.06.2019 г.

26.07.2019 г.

23.08.2019 г.

27.09.2019 г.

25.10.2019 г.

Класиране

25.02.2019 г.

01.04.2019 г.

30.04.2019 г.

01.07.2019 г.

29.07.2019 г.

26.08.2019 г.

30.09.2019 г.

28.10.2019 г.

Записване

до

08.03.2019 г.

до

05.04.2019 г.

до

17.05.2019 г.

до

05.07.2019 г.

до

 02.08.2019 г.

до

30.08.2019 г.

до

11.10.2019 г.

до

30.10.2019 г.

Документи за кандидатстване

 

Диплома за завършено средно образование, плик-молба, документ за самоличност, квитанция за платена такса за участие в конкурса.

         

*Забележка:  Четвърти  кръг се обявява при наличие на свободни места

 

ПРИЕМ  ‘2019 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО            
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА; СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – ЕДНА ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 07.01. ДО 25.10. 2019 г.

Кръгове

I

предварителен

II предварителен

III

предварителен

IV

предварителен

I

II

III

IV*

Срок за подаване на документи

22.02.2019 г.

22.03.2019 г.

19.04.2019 г.

28.06.2019 г.

26.07.2019 г.

23.08.2019 г.

27.09.2019 г.

25.10.2019 г.

Класиране

25.02.2019 г.

25.03.2019 г.

22.04.2019 г.

01.07.2019 г.

29.07.2019 г.

26.08.2019 г.

30.09.2019 г.

28.10.2019 г.

Записване

до

01.03.2019 г.

до

29.03.2019 г.

до

25.04.2019 г.

до

05.07.2019 г.

до

 02.08.2019 г.

до

30.08.2019 г.

до

11.10.2019 г.

до

30.10.2019 г.

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, диплома за висше образование, плик-молба, документ за самоличност.                  

 
 

                     *Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места

 

За всички степени и форми на обучение, семестриална такса 590 лв.

Само за приетите през 2019/2020 г., таксата е 490 лв. през първата учебна година.

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                                                                                                      гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1

тел.: (082) 823 931                                                                                                                                                              тел. (086) 822 231

www.uard-ruse.bg