Информация за кандидат-студенти

            

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ- ФИЛИАЛ РУСЕ

 

О Б Я В Я В А

 

ПРИЕМ  ‘2019 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

·  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·  ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

·  АГРАРНА ИКОНОМИКА

·  СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

·  ФИНАНСИ

·  СЧЕТОВОДСТВО

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА – 4 ГОДИНИ и  ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 07. 01. ДО 26. 09. 2019 г.

Кръгове

I предварителен

II

предварителен

III

предварителен

IV

предварителен

I

II

III

 

Срок за подаване на документи

21.02.2019 г.

28.03.2019 г.

24.04.2019 г.

27.06.2019 г.

25.07.2019 г.

22.08.2019 г.

26.09.2019 г.

 

Тест (за завършилите  до 2007 г. вкл.)

22.02.2019 г.

29.03.2019 г.

25.04.2019 г.

28.06.2019 г.

26.07.2019 г.

23.08.2019 г.

27.09.2019 г.

 

Класиране

25.02.2019 г.

01.04.2019 г.

30.04.2019 г.

01.07.2019 г.

29.07.2019 г.

26.08.2019 г.

30.09.2019 г.

 

Записване

до

08.03.2019 г.

до

05.04.2019 г.

до

17.05.2019 г.

до

05.07.2019 г.

до

 02.08.2019 г.

до

30.08.2019 г.

до

11.10.2019 г.

 

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, плик-молба, документ за самоличност, квитанция за платена такса за участие в конкурса

 

                     *Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места

 

ПРИЕМ  ‘2019 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

 

·        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·        УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

·        АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

·     МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

·      ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

·      МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО            

·      ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·      ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ

·      ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

·      ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

·      СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА; СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – ЕДНА ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 07.01. ДО 27.09. 2019 г.

Кръгове

I предварителен

II предварителен

III

предварителен

IV

предварителен

I

II

III

 

Срок за подаване на документи

22.02.2019 г.

22.03.2019 г.

19.04.2019 г.

28.06.2019 г.

26.07.2019 г.

23.08.2019 г.

27.09.2019 г.

 

Класиране

25.02.2019 г.

25.03.2019 г.

22.04.2019 г.

01.07.2019 г.

29.07.2019 г.

26.08.2019 г.

30.09.2019 г.

 

Записване

до

01.03.2019 г.

до

29.03.2019 г.

до

25.04.2019 г.

до

05.07.2019 г.

до

 02.08.2019 г.

до

30.08.2019 г.

до

11.10.2019 г.

 

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, диплома за висше образование, плик-молба, документ за самоличност                   

 

                     *Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места

 

За всички степени и форми на обучение семестриалната такса е 590 лв. и не се променя до края на обучението

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1

тел.: (082) 823 931                                                                                    тел. (086) 822 231

www.uard-ruse.bg