На вниманието на възпитаниците на ВУАРР

 

 На вниманието на възпитаниците на ВУ „Земеделски колеж”, дипломирани в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”:

С Решение на НС от 06.07.2011 г.  ВУ „Земеделски колеж” се преобразува във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с право да обучава студенти в ОКС „бакалавър” – 4 години и ОКС „магистър”.

Предвид ограничението на чл. 42, ал. 6 от Закона за висшето образование, в интерес на нашите възпитаници е да продължат обучението си в 4 курс ОКС „бакалавър” за срок от една година по специалностите:

 •          „Аграрна икономика”
   
 •          „Икономика на туризма”
   
 •          „Стопанско управление”
   
 •          „Управление на агробизнеса”
   

 Специалността „Управление на агробизнеса” е подходяща за завършилите специалностите „Агротехнологии” и „Технологии по градинарство и винарство”.

След придобиване на ОКС „бакалавър” с обща продължителност на обучението 4 години и натрупани 240 кредита, абсолвентите могат да продължат във всеки университет, всяка специалност за придобиване на магистърска степен. Това може да стане и във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в гр. Пловдив и филиалите в гр. Велико Търново и гр. Русе.

 

 

 

БАНКОВА СМЕТКА: ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, КЛОН РУСЕ

БАНКОВА СМЕТКА: BG64BUIN70071005196114 

БАНКОВ КОД:BUINBGSF