ВУАРР намали таксите за редовно обучение на майки с деца до 1 година -степен „БАКАЛАВЪР“ и „МАГИСТЪР“