04/23/2014 - 14:38
03/12/2014 - 09:58

   ВУАРР - Русе кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневни семинари на теми Практики по управление и контрол на проекти и „Управление на риска в публичния и частния сектор...

01/13/2014 - 13:52
 Уважаеми студенти,
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ви уведомява, че достигна лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики". 
До отпускането на допълнителен брой студентски практики за ВУАРР, Ви информираме, че на този етап преустановяваме приема на договори между висшето училище и студентите-практиканти,  до увеличаване на лимита за броя включени студенти от ВУАРР. 
 
При текущи промени ще Ви информираме своевременно с ново...