07/09/2014 - 10:54

 

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014 г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000 лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г. (КИД-2008...

06/04/2014 - 13:46

СТАЖ в Италия

в областта на хотелиерството и ресторантьорството

за студенти от специалност "Икономика на туризма"

 

Стажовете се заплащат от работодател - 450 евро на месец, отделно по програма Еразъм студентите получават субсидия, която за месец е 545 евро. След приключване практиката, организацията издава Сертификат, който е признат...

05/31/2014 - 09:08

 Уважаеми студенти,

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе Ви уведомява, че бройките за студентски практики са временно запълнени.

 

До отпускането на допълнителен брой студентски практики за ВУАРР - Русе, Ви информираме, че на този етап преустановяваме приема на договори между висшето училище и студентите-практиканти.

 

При промени ще бъдете информирирани своевременно с ново съобщение.

 

 

Екипът на проект "Студентски практики" -  ВУАРР - Русе.

05/28/2014 - 13:03

Уважаеми колеги-студенти,

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява отпускането на допълнителни бройки по проект „Студентски практики“.

Проектът се предвижда да продължи до 31.12.2014г.

ВУАРР ще приема и обработва документи за студентски практики до запълване на бройката.

ВУАРР си запазва правото да преустанови приема на документи, в случай на изчерпване на лимита по проекта или липса на финансови средства.

Моля, посочвайте дати за начало на практика, не по-рано от 3 седмици, след подаването им в обслужващите звена на ВУАРР.

Договорите...