12/07/2015 - 16:15
11/16/2015 - 13:45

255 абсолвенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе получиха своите дипломи. 162 бакалаври и 83 магистри вече са защитили своите познания и умения, а доказателство за това са дипломите, които им бяха връчени. 22 са отличниците при бакалаврите, 42 при магистрите.Средният успех при магистрите е 5.87. 

Да уважат събитието бяха дошли депутатите Искрен Веселинов от Патриотичния фонд, проф. Любомир Владимиров от "Атака", вицеконсулът на Руската федерация в Русе Андрей Малакей, доц. Петров - зам. ректор и директор на филиала на ВУАРР във Велико Търново....

10/08/2015 - 15:01

На Общо събрание на Асоциацията на Вишеградските университети - Visegrad University Association (VUA), което се проведе в периода 28-30...

07/22/2015 - 13:50

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив – филиал Русе  обявява прием по нова магистърска програма „Здравен мениджмънт“. Тя е насочена към обучение на лица, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър” по икономически и неикономически, включително и медицински специалности. Предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на здравеопазването и лечебните заведения в динамично развиваща се среда. Специалността е предназначена  за...