12/17/2015 - 15:22

В Аула А-15 на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе се проведе последното за тази година заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ). От българска страна в срещата участваха заместник областният управител на Област Русе – г-н Станимир Станчев, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” – г-жа Лили Ганчева, директорът на Областна дирекция ДФЗ, г-н Димитър Кънчев, директорът на Областна дирекция „Земеделие” – Русе - г-жа Борислава Братоева, директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), д...

12/07/2015 - 16:15
11/16/2015 - 13:45

255 абсолвенти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - филиал Русе получиха своите дипломи. 162 бакалаври и 83 магистри вече са защитили своите познания и умения, а доказателство за това са дипломите, които им бяха връчени. 22 са отличниците при бакалаврите, 42 при магистрите.Средният успех при магистрите е 5.87. 

Да уважат събитието бяха дошли депутатите Искрен Веселинов от Патриотичния фонд, проф. Любомир Владимиров от "Атака", вицеконсулът на Руската федерация в Русе Андрей Малакей, доц. Петров - зам. ректор и директор на филиала на ВУАРР във Велико Търново....

10/08/2015 - 15:01

На Общо събрание на Асоциацията на Вишеградските университети - Visegrad University Association (VUA), което се проведе в периода 28-30...