02/11/2016 - 14:05

Изложба “Традиции на лозарството и винопроизводството в Русенско” е експонирана  от Държавен архив – Русе във фоайето на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, филиал Русе. Между Архива и Училището съществуват добри взаимоотношения, една от проявите на които е и настоящата изложбата. В нея са включени документи и снимки, които показват развитието на лозарството в региона и свързаното с него винопроизводство. Сведения за лозови насаждения и поминък на русенското население, свързан с отглеждането на лозя, съществуват от векове.

В изложбата акцинтът пада върху...

01/19/2016 - 13:09

От началото на 2016 година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана пълноправен член на Европейската aсоциация за специализирано висше образование. С Решение на ръководните органи на Асоциацията висшето училище бе включено заедно още 5 престижни висши училища от Франция, САЩ, Хърватия и Гърция.

...

01/12/2016 - 11:43

В ПроКредит Банк винаги сме се отнасяли отговорно и с внимание към нашите стажанти, като им предоставяме възможност да работят по реални проекти, споделяме с тях ценни практически знания и им помагаме да се потопят в работната банкова атмосфера. И тъй като летните месеци не са единственото време за стаж, ние в ПроКредит Банк разработихме нова Стажантска програма, в която може да се включите по всяко време на годината.

 

По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк. В допълнение, ще придобиете опит в клоновата...

12/17/2015 - 15:22

В Аула А-15 на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе се проведе последното за тази година заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ). От българска страна в срещата участваха заместник областният управител на Област Русе – г-н Станимир Станчев, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” – г-жа Лили Ганчева, директорът на Областна дирекция ДФЗ, г-н Димитър Кънчев, директорът на Областна дирекция „Земеделие” – Русе - г-жа Борислава Братоева, директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), д...