Анкетно проучване на предлагането на млади специалисти от висшите училища в България

Уважаеми студенти,

 

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е избрано от изпълнителното ръководство на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за участие в представително проучване на предлагането на млади специалисти в страната.

С проучването се цели установяване на възможностите и бариерите за бързо и успешно реализиране на завършващите млади специалисти с висше образование, на които скоро им предстои търсене на подходящо работно място. По тази причина най-учтиво Ви молим да отделите 20 минути и да отговорите възможно най-изчерпателно на въпросите от тази интересна и надяваме се забавна за Вас анкета.

Достъп до въпросника за студенти се осъществява на следния уеб адрес    : http://goo.gl/APRXrN

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени, анализирани и представени на националните медии, както и предоставени на ръководствата и отделите за управление на човешките ресурси на всички големи работодатели в страната. Изразявайки мнението си, Вие ще допринесетe за по-пълното съответствие между изискванията на работодателите и Вашите лични очаквания за успешна професионална реализация. 

Всеки студент, който попълни изцяло анкетата и се включи в нашия списък, има шанс да спечели една от петте еднократни стипендии в рaзмер на 250 лв., осигурени от Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП). Имената на късметлиите ще бъдат обявени на сайта на БИТСП в края на месец октомври. 

Благодарим Ви предварително за усилията!