10/03/2016 - 10:37

 

 

Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е възможно едновременно:

 

·       Грижа за семейството

·       Работа

...

09/02/2016 - 10:52

 

ВУАРР С ВТОРА АКРЕДИТИРАНА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

 

С решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА от 29.06.2016 г. се дава програмна акредитация на

докторска програма „Финанси и банково дело”

от...

08/24/2016 - 09:57
07/13/2016 - 12:28

Всички новоприети студенти за обучение в ОКС "Магистър", платили такса за първи семестър на учебната 2016/2017г. до 29.07.2016г. включително, внасят такава в размер на 495 лв. 

05/25/2016 - 07:39