05/16/2016 - 09:23
04/28/2016 - 10:07

Научна конференция дискутира темата за виното като история и вдъхновение

 

Регионална библиотека „Любен Каравелов” и  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе организираха двудневна научна конференция с международно участие на тема „Виното – история и вдъхновение” , която се проведе на 25 и 26 април.

Над 50 научни доклада от България, Полша,...

04/27/2016 - 15:09
04/21/2016 - 15:04

ВУАРР С  АКРЕДИТИРАНА ДОКТОРСКА  ПРОГРАМА „ РАСТЕНИЕВЪДСТВО „

 

   На заседание, проведено на 18.02.2016 г., на основениечл.88а, ал. 4 от ЗВО и чл. 12,ал. 6, т. 4 от ПДНАСА, членовете на  Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медецина приеха доклада на експертната група, утвърдена с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 29.10.2015 г. / Протокол  № 24 /

...