ВУАРР С ВТОРА АКРЕДИТИРАНА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

 

ВУАРР С ВТОРА АКРЕДИТИРАНА ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

 

С решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА от 29.06.2016 г. се дава програмна акредитация на

докторска програма „Финанси и банково дело”

от професионално направление 3.8 „Икономика” на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – гр. Пловдив на основание обща оценка 8,75.