ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Всички новоприети студенти за обучение в ОКС "Магистър", платили такса за първи семестър на учебната 2016/2017г. до 29.07.2016г. включително, внасят такава в размер на 495 лв.