09/27/2017 - 11:49

ВУАРР обявява прием на документи за курсове за професионална квалификация на педагогическите специалисти съгласно изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обученията се провеждат при следните условия: 8 академични часа присъствени и работа в платформата за електронно обучение на...

09/25/2017 - 13:13

На 26 октомври 2017г., ВУАРР  Пловдив ще чества 25 - годишнината от създаването си. Като част от инициативите, свързани с отбелязване на 25-годишния юбилей, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира цикъл от публични лекции в Пловдив и филиалите си в Русе и Велико Търново под надслов "Науката на достъпен език".

Лекциите ще бъдат част от учебния процес, но ще са отворени за...