Съобщение за кандидат - студенти

От 21.01.2013 г. започва приемането на документи във ВУАРР - филиал Русе за новата кандидатстудентска кампания 2013. Желаещите имат възможност да избират между четири бакалавърски и десет магистърски програми. За допълнителна информация : тел. (082) 823 931 - учебен отдел.