ПРИЕМ `2021

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Ф И Л И А Л    Р У С Е

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ  ‘202ЗА ОБУЧЕНИЕ В

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
 • АГРАРНА ИКОНОМИКА
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • ФИНАНСИ
 • СЧЕТОВОДСТВО
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА – 4 ГОДИНИ и  ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ

За всички форми на обучение семестриалната такса през първата учебна година е 600 лв., а за останалите години е по 650 лв. и не се променя до края на обучението.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 01.02. ДО 2810. 2021 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX*

Срок за подаване на документи

18.02.2021 г.

25.03.2021 г.

22.04.2021 г.

27.05.2021 г.

24.06.2021 г.

29.07.2021 г.

26.08.2021 г.

23.09.2021 г.

28.10.2021 г.

Конкурсен тест (за завършилите  до 2007 г. вкл.)

19.02.2021 г.

26.03.2021 г.

23.04.2021 г.

28.05.2021 г.

25.06.2021 г.

30.07.2021 г.

27.08.2021 г.

24.09.2021 г.

29.10.2021 г.

Класиране

22.02.2021 г.

29.03.2021 г.

26.04.2021 г.

31.05.2021 г.

28.06.2021 г.

02.08.2021 г.

30.08.2021 г.

27.09.2021 г.

02.11.2021 г.

Записване

до     26.02.2021 г.

до      02.04.2021 г.

 до    29.04.2021 г.

до      04.06.2021 г.

до        02.07.2021 г.

до      06.08.2021 г.

до         03.09.2021 г.

до     01.10.2021 г.

до      12.11.2021 г.

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, плик-молба, документ за самоличност, квитанция за платена такса за участие в конкурса

                     *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

 

ПРИЕМ  ‘202ЗА ОБУЧЕНИЕ В

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 • АРТМЕНИДЖМЪНТ
 • АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО
 • МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
 • МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО
 • ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГРОЛЕСОВЪДСТВО
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
 • БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
 • МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА; СРОК – ЕДНА ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ

За всички форми на обучение семестриалната такса е 650 лв. и не се променя до края на обучението

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 01.02. ДО 28. 10. 2021 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX*

Срок за подаване на документи

18.02.2021 г.

25.03.2021 г.

22.04.2021 г.

27.05.2021 г.

24.06.2021 г.

29.07.2021 г.

26.08.2021 г.

23.09.2021 г.

28.10.2021 г.

Класиране

22.02.2021 г.

29.03.2021 г.

26.04.2021 г.

31.05.2021 г.

28.06.2021 г.

02.08.2021 г.

30.08.2021 г.

27.09.2021 г.

02.11.2021 г.

Записване

до     26.02.2021 г.

до      02.04.2021 г.

 до    29.04.2021 г.

до      04.06.2021 г.

до        02.07.2021 г.

до      06.08.2021 г.

до         03.09.2021 г.

до     01.10.2021 г.

до      12.11.2021 г.

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, диплома за висше образование, плик-молба, документ за самоличност                   

                     *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1
Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

тел.: (082) 823 931                                                                                    тел. (086) 822 231

www.uard-ruse.bg