ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - РЕКТОР НА ВУАРР ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ