Поздравление по повод настъпването на първа пролет на проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР, към студенти, служители и преподаватели