ВУАРР с мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса

ВУАРР с мерки за ограничаване на разпространението на коронавирусаВ резултат на дългогодишно развиваната и акредитирана дистанционна форма на обучение ВУАРР има готовност веднага да приложи необходимите мерки за преминаване към обучение, което не предполага групови събирания в кампусите на висшето училище.Със Заповед на президента на ВУАРР № 86 от 13.03.2020 г. са предприети мерки за ограничаване на социалните контакти и ограничаване на разпространението на коронавируса чрез прекратяване на колективните събирания за занятия и изпити в кампусите на висшето училище.Заповедта е издадена в съответствие със следните съображения:1. Значителен брой студенти на висшето училище се обучават в дистанционна форма на обучение в платформата: http://www.vuarr-dist.com/2. Всички студенти в редовна и задочна форма на обучение имат права да ползват въведените електронни форми на обучение с достъп до двете платформи: http://isao.vuarr.com/ и http://elearn.e-uard.bg/3. Всички студенти, докторанти, специалиазанти и курсисти имат осигурен достъп до електронни материали за подготовка и явяване на изпити, които до момента се ползват като допълнение към аудиторните занятия и изпити.4. Преподавателите на висшето училище имат възможност да работят индивидуално от дистанция с обучаемите с ползване на платформите на ВУАРР и други форми за видео и аудио синхронна и асинхронна комуникация.5. Вариантите за дистанционно провеждане на учебния процес и изпитите ще бъдат обсъждани за всяка дисциплина и оповестявани в информационната система на висшето училище.ВУАРР вече е предприело необходимите хигиенни мерки, осъществява контрол на достъпа на посетители и е осигурило маски и дезинфектанти.За кандидат-студентите е осигурено електронно кандидатстване.Призоваваме всички към висока лична отговорност!