ВУАРР- Русе кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневни семинари

   ВУАРР - Русе кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневни семинари на теми Практики по управление и контрол на проекти и „Управление на риска в публичния и частния сектор”

Семинарите се организират по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”, изпълняван по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

 

13 - 15 МАРТ 2014 г. - тема: Практики по управление и контрол на проекти

15 - 17 МАРТ 2014 г. - тема:  „Управление на риска в публичния и частния сектор”

 

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” 185, етаж I, зала 101

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Филиал РусеСеминарът е безплатен.