Добре дошли на сайта на ВУАРР - филиал Русе

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” се преобразува във Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите (ВУАРР), което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” в областите: управление и администрация, туризъм, икономика, агробизнес и развитие на регионите, икономика и управление на агробизнеса.

Висшето училище се явява най-голямата образователна институция, създаваща кадри за реалния агробизнес.

 

 

Ние се водим от мотото:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИТЕ НА РЕГИОНИ - ФИЛИАЛ РУСЕ

 

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ  ‘2020 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

·  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·  ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

·  АГРАРНА ИКОНОМИКА

·  СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

·  ФИНАНСИ

·  СЧЕТОВОДСТВО

·  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

.  БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ 

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

 

И ПРИЕМ  ‘2020 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

·        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·        УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИ

.        СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

·        АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

·        УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

·        МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ   

·       ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

·       ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ

·       ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

·       ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

·       СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 

През първата учебна година семестриалната такса за ОКС "Бакалавър" е 490 лв., а за останалите години, както и за ОКС"Магистър" е по 610 лв. на семестър.

20% отстъпка за втори член от семейството.

Осигурени възможности за продължаване на обучението в докторски програми

по «Растениевъдство»  и  «Финанси и банково дело»

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1

тел.: (082) 823 931 - Учебен отдел                                                                          тел. (086) 822 231 

 

www.uard-ruse.bg

 

 

 

 

Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е възможно едновременно:

 

·       Грижа за семейството

·       Работа

·       Обучение

Възползвайте се от дистанционни, задочни и индивидуални форми на учебен процес във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Повече информация на : www. uard.bg

 
 

 

izpiti.png