Изпитни резултати

 

         ПРОТОКОЛ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ

           ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

Дата на изпита: 30.10.2020г.

 

Вх. No

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

КСИ / ВСТПР

ОЦЕНКА

044

АДНЯН ЕЛШАНОВ МЕХМЕДОВ

КСИ

ДОБЪР

4.00

045

СВИЛЕН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ

КСИ

МН. ДОБЪР

5.00

046

ИЛИЯН ПЕТРОВ МИНЧЕВ

КСИ

ОТЛИЧЕН

5.75

051

СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ ТОКУШЕВ

КСИ

ОТЛИЧЕН

5.75

054

ДАНИЕЛ ЮЛИЯНОВ СТЕФАНОВ

КСИ

МН. ДОБЪР

5.00

055

БОЯН БОРИСЛАВОВ ДИХОНОВ

КСИ

ОТЛИЧЕН

6.00

 

 

 

СПИСЪК на класираните кандидат-студенти след проведения девети кръг от 30.10.2020 г.

                                                                    ОКС „Бакалавър“

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

044

АДНЯН ЕЛШАНОВ МЕХМЕДОВ

4.25

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

2

045

СВИЛЕН ЦВЯТКОВ ИВАНОВ

3.83

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ЗАДОЧНО

3

046

ИЛИЯН ПЕТРОВ МИНЧЕВ

4.47

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

4

048

МЕРЕЛИН МАТИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА

4.56

АГРАРНА ИКОНОМИКА

ЗАДОЧНО

5

049

СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

3.91

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ЗАДОЧНО

6

050

СТЕЛИАНА ДЕТЕЛИНОВА САВОВА

3.70

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

7

051

СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ ТОКУШЕВ

5.08

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

8

052

БИРДЖАН БЕЙСИМ ТАХИР

5.19

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

9

053

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА

4.67

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

10

054

ДАНИЕЛ ЮЛИЯНОВ СТЕФАНОВ

4.67

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

11

055

БОЯН БОРИСЛАВОВ ДИХОНОВ

5.33

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ЗАДОЧНО

12

056

ГЮЛХАЯТ КЕРИМ РАФИ

3.83

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

13

058

ФИЛИП СТИЛИЯНОВ АЛЕКСИЕВ

4.02

БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЗАДОЧНО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 490 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ на 30.10.2020 г. от 13:00ч. до 15:30ч. или  на 03.11.2020 г. от 8:30ч. до 11:30ч.

 

 

 

СПИСЪК на класираните кандидат-студенти след проведения девети кръг от 02.11.2020г.

                                     ОКС „Магистър“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок  на          обучение

1

М039

ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

5.45

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

2

М040

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ РАДОЕВ

5.33

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „АГРОЛЕСОВЪДСТВО“

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 610 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3.     оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.     Такса за записване:                    30 лв

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ на 30.10.2020 г. от 13:00ч. до 15:30ч. или  на 03.11.2020 г. от 8:30ч. до 11:30ч.