Изпитни резултати

 

ПРОТОКОЛ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ДАТА НА ИЗПИТА: 30.07.2021 Г.

Вх. No

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

КСИ / ВСТПР

ОЦЕНКА

019

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПИШЕВ

КСИ

МН. ДОБЪР

5.25

 

020

СЕВДАЛИНА БЛАГОВЕСТИВА АСЕНОВА

КСИ

МН. ДОБЪР

5.25

 

 

       

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТИ КРЪГ

ОТ 30.07.2021 Г. ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

019

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПИШЕВ

5.42

АГРАРНА ИКОНОМИКА

ЗАДОЧНО

2

020

СЕВДАЛИНА БЛАГОВЕСТОВА АСЕНОВА

5.53

БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЗАДОЧНО

3

021

АНТОНИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

4.86

СЧЕТОВОДСТВО

РЕДОВНО

4

023

ДЕНИЦА МИРОСЛАВОВА МАРКОВА

4.79

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

5

024

МАРТИН ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ

4.57

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

РЕДОВНО

6

025

РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЦАНЕВА

5.27

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

РЕДОВНО

7

026

АМИР АРИФОВ АЛИТОВ

3.66

АГРАРНА ИКОНОМИКА

ЗАДОЧНО

8

027

БУРЧИН БЕДРИ АВДЖИАЛИ

5.16

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

9

028

БЕРНА РУЖДИЕВА ЧАКАЛОВА

4.54

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

10

029

ВИКТОРИО СТИЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

3.83

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 600 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ- 50 ЛВ./ПЕТДЕСЕТ  ЛЕВА/, ВНЕСЕНИ НА МЯСТО В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 06.08.2021 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТИ КРЪГ

ОКС „МАГИСТЪР“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок  на          обучение

1

М007

ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

4.47

СЧЕТОВОДСТВОИ ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕИКОНОМИСТ

2

М008

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

4.87

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-

СЛЕД ПРОФ.БАК.

 

         НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 650 ЛВ.

2. ЛИЧНА КАРТА;

3. ОРИГИНАЛ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

4. ЧЕТИРИ БРОЯ СНИМКИ ФОРМАТ 4/6;

5. ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ- 50 ЛВ./ПЕТДЕСЕТ  ЛЕВА/, ВНЕСЕНИ НА МЯСТО В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 06.08.2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО