Изпитни резултати

 

                                                           СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения седми кръг от 27.08.2021 г.

                                                ОКС „Бакалавър“

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

030

ПЛАМЕНА РАДОМИРОВА ПОПОВА

4.88

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 600 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ - 50 ЛВ./ПЕТДЕСЕТ  ЛЕВА/, ВНЕСЕНИ НА МЯСТО В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

  4. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ИФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – 75 ЛВ./ СЕМЕСТЪР /

  5. ЛИЧНА КАРТА;

  6. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 03.09.2021 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

        

 

                                    СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения седми кръг

                               ОКС „Магистър“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок  на          обучение

1

М009

МАРИЕТА ПЕТРОВА СТЕПАНОВА

4.44

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

2

М010

ЙОРДАН ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ

4.28

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

3

М011

ДАНИЕЛА БЛАЖЕВА ГЕОНКОВА-ИГНАТОВА

4.98

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ. – НЕСПЕЦИАЛИСТ

4

М012

ЛЕНА АДРИАНОВА МИХАЙЛОВА

4.12

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

5

М013

АДРЕАНА ГЕОРГИЕВА БОТЕВА

4.47

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

РЕДОВНО

2 СЕМЕСТЪРА

6

М014

ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

4.39

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАДОЧНО

4 СЕМ. СЛЕД ПБ

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 650 ЛВ.

2. ЛИЧНА КАРТА;

3. ОРИГИНАЛ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

4. СНИМКИ ФОРМАТ 4/6 - 4 БРОЯ;

5. ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ- 50ЛВ, ВНЕСЕНИ НА МЯСТО В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

( НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВЪВ ВУАРР)

6. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – 75 ЛВ. / СЕМЕСТЪР

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 03.09.2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО