Изпитни резултати

 

ПРОТОКОЛ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

Дата на изпита: 28.05.2021 г.

 

Вх. No

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

КСИ / ВСТПР

ОЦЕНКА

010

МАРТИНА ХАНКОВА АНДОНОВА

КСИ

Добър

4.75

 

011

СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ ГАНЧЕВ

КСИ

Мн. Добър

5.00

 

                                                                                                                                                   

                                                                             СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения четвърти кръг от 28.05.2021 г. ОКС „Бакалавър“

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

009

ИГЛИКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

4.19

БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЗАДОЧНО

2

010

МАРТИНА ХАНКОВА АНДОНОВА

4.14

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

3

011

СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ ГАНЧЕВ

5.00

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/ ИЛИ НА МЯСТО В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 600 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 50 ЛВ./ПЕТДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 04.06.2021 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

 

 

                                                                            СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения четвърти кръг от 31.05.2021г.  ОКС „Магистър“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок  на          обучение

1

М006

ТРИФОН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

5.28

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-СЛЕД ПБ

 

 

           НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 650 ЛВ.

2.     ЛИЧНА КАРТА;

3.    оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                  50 лв

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 04.06.2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО