Структура

 

Директор

проф. д-р инж. Димитър Димитров - 032/960 360

 

Помощник Ректор, каб. 209

Пламен Димитров - тел.0882 009 545

 

Зам. Директор „Учебно-научна дейност”, каб. 209А

доц. д-р инж. Божидар Колев - тел.0887 746 734

 

Административно-финансов отдел, каб. 207, 

Павлина Ламбева - тел.0882 009 543

Боряна Ангелова

 

Учебно-методичен отдел, каб. 207, сл.тел. (082) 823 931

Наталия Върбанова – Организатор "Учебна дейност" - тел.0882 009 536

Павлина Ламбева – Организатор "Учебна дейност" - тел.0882 009 543