Информация за кандидат-студенти

            

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ- ФИЛИАЛ РУСЕ

 

О Б Я В Я В А

 

ПРИЕМ  ‘2020 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

 • УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
 • АГРАРНА ИКОНОМИКА
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • ФИНАНСИ
 • СЧЕТОВОДСТВО
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА – 4 ГОДИНИ и  ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 06. 01. ДО 29. 10. 2020 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX*

Срок за подаване на документи

20.02.

26.03.

23.04.

28.05.

25.06.

30.07.

27.08.

24.09.

29.10.

Конкурсен тест (за завършилите  до 2007 г. вкл.)

21.02.

27.03.

24.04.

29.05.

26.06.

31.07.

28.08.

25.09.

30.10.

Класиране

24.02.

30.03.

27.04.

01.06.

29.06.

03.08.

31.08.

28.09.

02.11.

Записване

до     28.02.

до      03.04.

 до    08.05.

до      05.06.

до        03.07.

до      07.08.

до         04.09.

до     02.10.

до      13.11.

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, плик-молба, документ за самоличност, квитанция за платена такса за участие в конкурса

 

                               *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

ПРИЕМ  ‘2020 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА; СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – ЕДНА ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 06.01. ДО 29.10. 2020 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX*

Срок за подаване на документи

20.02.

26.03.

23.04.

28.05.

25.06.

30.07.

27.08.

24.09.

29.10.

Класиране

24.02.

30.03.

27.04.

01.06.

29.06.

03.08.

31.08.

28.09.

02.11.

Записване

до 28.02.

до 03.04.

 до 08.05.

до 05.06.

до 03.07.

до 07.08.

до 04.09.

до 02.10.

до 13.11.

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, диплома за висше образование, плик-молба, документ за самоличност                   

 

                                 *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

За всички степени и форми на обучение семестриалната такса през първата учебна година е 490 лв., а за останалите години е по 610 лв. 

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

гр. Русе

бул. „Цар Освободител” № 185

тел.: (082) 823 931

e-mail: agri_college_ruse@mail.bg

 

гр. Силистра

ул. "Черно море" №1

тел.: (086) 822 231

                                     e-mail: agri_college_ss@mail.bg