СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

 

 

Подготвя кадри с висше образование за развитие на дейности в областта на туризма: екологичен, ловен и риболовен, културен, аграрен, селски и конгресен туризъм.

 

Форми на обучение:

 

  • редовна – 4 години.

  • задочна – 4 години.

 

Учебният план включва:

 

Икономически и управленски дисциплини, засилено изучаване на западни езици и туристически дисциплини в посочените специализирани области, както и учебно-практически стаж в страната и чужбина.

 

Реализация на кадрите:

 

Специалността е уникална и дава шанс на завършилите да организират собствен бизнес в областта на атрактивни туристически услуги предимно за чуждестранни гости.

 

Допълнително се предлагат стажове в петзвездни хотели в престижни курорти у нас и в чужбина, както и тесни специализации.

 

Възможността за избор на учебни дисциплини прави студентите участници в изграждането на учебен план, съобразен с техните бъдещи професионални интереси.

 

 

 

Студентите от всички специалности имат възможност да кандидатстват за стаж в ЕС и САЩ, който се вписва в дипломата.