10/19/2017 - 13:35

 Уважаеми студенти,

на 24.11.2017 г. от 10:00 часа , в зала А18 на ВУАРР-филиал Русе, ще се проведе тържествено връчване на дипломите на Випуск '2017, както и отбелязване на 25 годишнината от основаването на ВУАРР. 

 Моля, всички студенти да дойдат в стая 110 от 09:30 часа ,на посочената дата,  за да си вземат тога. 

 

От ръководството,

...

09/27/2017 - 11:49

ВУАРР обявява прием на документи за курсове за професионална квалификация на педагогическите специалисти съгласно изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обученията се провеждат при следните условия: 8 академични часа присъствени и работа в платформата за електронно обучение на...

09/25/2017 - 13:13

На 26 октомври 2017г., ВУАРР  Пловдив ще чества 25 - годишнината от създаването си. Като част от инициативите, свързани с отбелязване на 25-годишния юбилей, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира цикъл от публични лекции в Пловдив и филиалите си в Русе и Велико Търново под надслов "Науката на достъпен език".

Лекциите ще бъдат част от учебния процес, но ще са отворени за...