09/10/2013 - 13:33

На 08 юли 2013 г. "Юробанк България" АД се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с министъра на образованието и науката.От 09.09.2013 г. студентите и докторантите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по ЗКСД към "Юробанк България" АД.Също така за кредити по ЗКСД , студентите и докторантите могат да кандидатстват и към "Банка ДСК" ЕАД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и "Алианц Банк България" АД.

...

07/01/2013 - 13:35

 

В своето слово при отбелязване на събитието проф. д-р инж. Димитър К. Димитров отбеляза: “ При анализа на развитието на висшето образование в моята научна разработка „Усъвършенстване на системата за управление на висшето образование в условията на глобализация на пазарните отношения“, достигнах до извода, че най-важният фактор във висшето образование е академичният състав. Това са мозъците, които са създали здравите морални и професионални основи на висшето образование.  Това трябва да опазим и съхраним.

Ректорът на ВУАРР констатира, че двамата с професор Василев имат един прагматичен подход и...

06/06/2013 - 12:40

 

 

На 03 и 04 юни в русенския филиал на ВУАРР - Пловдив на работно посещение бе група от Университета по приложни науки в град Рига. Това е най-голямото частно висше училище в Латвия (University of Applied Sciences). Делегацията бе ръководена от доц. Валентина Дякон – преподавател в катедра „Право”. В групата бяха включени Елена Лукянова – ръководител на катедра „Право” и доц. Татяна Одинокова – преподавател в катедра „Управление и икономика”.

Гостите от Латвия бяха посрещнати от административния директор на филиала в Русе Веселин Митев и от директора по...

05/20/2013 - 13:31

ВУАРР Пловдив – филиал Русе взе участие в деветото Туристическото изложение "Уикенд туризъм". 90 компании бяха регистрирани за участие. За първи път се представиха 11 нови участници - общини, музеи, атракциони, туристически агенции. Регистрираните участници се представиха с 40 павилиона и шест обособени щанда на открито.

 

     Майстори на разнообразни традиционни занаяти от цяла България обогатиха програмата. По време на изложението традиционно се проведоха кръгла маса и презентации. Дискутираха се теми като "Обектите на ЮНЕСКО - перли в огърлицата на Русе" и ...