02/03/2015 - 15:04

У К А З А Н И Я

за оформяне на дипломна работа

 

 

 

I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа се оформя в следния ред:

 

1. Заглавна страница

 

 

...
12/08/2014 - 10:14
10/07/2014 - 10:43

Уважаеми студенти,

 

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е избрано от изпълнителното ръководство на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за участие в представително проучване на предлагането на млади специалисти в страната.

С проучването се цели установяване на възможностите и бариерите за бързо и успешно реализиране на завършващите млади специалисти с висше образование, на които скоро им предстои търсене на подходящо работно място. По тази причина най-учтиво Ви молим да отделите 20 минути и да отговорите възможно най-...