04/21/2016 - 15:04

ВУАРР С  АКРЕДИТИРАНА ДОКТОРСКА  ПРОГРАМА „ РАСТЕНИЕВЪДСТВО „

 

   На заседание, проведено на 18.02.2016 г., на основениечл.88а, ал. 4 от ЗВО и чл. 12,ал. 6, т. 4 от ПДНАСА, членовете на  Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медецина приеха доклада на експертната група, утвърдена с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 29.10.2015 г. / Протокол  № 24 /

...

04/21/2016 - 15:00
02/11/2016 - 14:05

Изложба “Традиции на лозарството и винопроизводството в Русенско” е експонирана  от Държавен архив – Русе във фоайето на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, филиал Русе. Между Архива и Училището съществуват добри взаимоотношения, една от проявите на които е и настоящата изложбата. В нея са включени документи и снимки, които показват развитието на лозарството в региона и свързаното с него винопроизводство. Сведения за лозови насаждения и поминък на русенското население, свързан с отглеждането на лозя, съществуват от векове.

В изложбата акцинтът пада върху...

01/19/2016 - 13:09

От началото на 2016 година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана пълноправен член на Европейската aсоциация за специализирано висше образование. С Решение на ръководните органи на Асоциацията висшето училище бе включено заедно още 5 престижни висши училища от Франция, САЩ, Хърватия и Гърция.

...