07/13/2016 - 12:28

Всички новоприети студенти за обучение в ОКС "Магистър", платили такса за първи семестър на учебната 2016/2017г. до 29.07.2016г. включително, внасят такава в размер на 495 лв. 

05/25/2016 - 07:39
05/16/2016 - 09:23
04/28/2016 - 10:07

Научна конференция дискутира темата за виното като история и вдъхновение

 

Регионална библиотека „Любен Каравелов” и  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе организираха двудневна научна конференция с международно участие на тема „Виното – история и вдъхновение” , която се проведе на 25 и 26 април.

Над 50 научни доклада от България, Полша,...

04/27/2016 - 15:09