11/30/2016 - 11:33

 

 

Уважаеми студенти,

От 01.12.2016 г. банковата сметка на ВУАРР в банка ДСК е закрита. Моля, използвайте банковата сметка в банка Алианц:

 

ТБ„АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”АД
Клон-Русе
Банкова сметка:...

11/22/2016 - 15:37

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Със Заповед № РД 09 - 1716 / 27.10.2016 г. на Заместник министър – председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, е даден старт и е утвърден ...

10/31/2016 - 13:24

Желаещите да запишат специалност ""Здравен мениджмънт", ОКС "магистър" могат да го направят до 10.11.2016г.

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

...
10/31/2016 - 12:46

ВУАРР- Русе