СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН

Повече от 35 години МФ "Св. Св. Кирил и Методи" администрира програми, свързани

с академичният обмен между България, Япония, Германия, Швеъцария и САЩ. Вече

28 години една от най-значимите от горе изброените програми е тази на Германската

служба за академичен обмен.
ДААД предлага за 2019/2020 учебна година следните стипендии:Летни курсове в Германия (HSK) 
Стипендии за студенти след първа диплома - всички специалностиГодишни изследователски стипендии (7 до 10 мес.)Краткосрочни изследователски стипендии до 6 месецаБилатерална (cotutelle) аспирантура (докторантура)Двустранен обмен на учени
Стипендии за университетски преподаватели и учениЗа български аспиранти (докторанти) с партниращ научен ръководител в ГерманияПовторна покана за бивши стипендианти: ДААД-Алумниза повече информация ТУК