Ректорът на ВУАРР – проф. Димитър Димитров бе удостоен със званието „Почетен професор“ на ISMA

„ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР“ НА  ISMA

 

През периода 22- 29 юни 2014 г. преподаватели от ВУАРР, начело с ректора  проф. Димитър Димитров, посетиха ISMA  /Институт по  Мениджмънт и Информационни Системи /– Латвияпо програма Еразъм +.

По време на визитата си групата се срещна с Ръководния състав, преподаватели, служители и студенти на ISMA.

Обсъдиха се възможностите за разширяване на сътрудничеството между  двата Университета, относно мобилността на студенти и преподаватели.  Разгледани бяха  учебните програми на предлаганите специалности, както и  техниките за получаване на  интегрирано познание от студентите чрез  съответните методи на преподаване и оценяване.

Обсъдиха се възможностите за съвместно разработване на учебни модули и програми  по нови специалности.

Групата присъства на защита на дипломни работи в магистърски курс, както и на промоция по дипломиране на студенти.

Ректорът на ВУАРР – проф. Димитър Димитров бе удостоен със званието „Почетен професор“ на ISMA , като признание за високи резултати в сътрудничеството  между двата Университета.