ВУАРР стана първото извънстолично висше училище пълноправен партньо в консорциумите от "Европейски университети"

Повече на uard.bg/bg/news/view/687