Изпитни резултати

 

           Резултати

от конкурсен изпит на 27.09.2019 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

039

КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

МН. ДОБЪР 5.00

2

042

СТОЯН КИРИЛОВ БЛАГОЕВ

МН. ДОБЪР 5.00

 

 

 

                                                СПИСЪК

на приетите студенти след проведения трети кръг от 27.09.2019 г.

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

038

ДЖАН АЛДИН ХАСАН

3.67

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

2

039

КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

4.00

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

3

040

ТЕОДОР ВИХРЕН ТРИФОНОВ

3.82

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

4

041

АЙХАН АЙДЪН ПИСАНЦАЛИ

3.20

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

5

042

СТОЯН КИРИЛОВ БЛАГОЕВ

5.44

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 490 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 11.10.2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА OT 30.09.2019 г.

 

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМ НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

М024

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

5.76

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

2

М025

ВИЛИНА БОРИСЛАВОВА ВИСКОВА

4.72

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

3

М026

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ИЛИЕ

4.89

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

4

М027

ИВА ГАЛЕНОВА ЙОРДАНОВА

6.00

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РЕДОВНО

4 СЕМ. СЛЕД ПБ

5

М028

ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА ГИНЧЕВА-ТРИФОНОВА

4.69

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

6

М029

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА НЕДЕВА

5.37

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

7

М030

ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ СТОЙКОВ

5.09

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

8

М031

ГРЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

4.35

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

9

М032

СТЕФАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ

4.19

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

РЕДОВНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 490 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                   30 лв

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 11.10.2019 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО