Изпитни резултати

 

 

                                        Резултати

                           от конкурсен изпит на 24.08.2018 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

049

ВЕЛИЗАР ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

МН.ДОБЪР 5.25

2

051

НАДЯ БОРИСОВА ЦАНЧЕВА

МН.ДОБЪР 5.25

 

 

 

 

                                                            СПИСЪК

     на приетите студенти след проведения втори кръг от 24.08.2018 г.

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

046

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

3.98

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2

047

ВАНЕСА АЛЕКСАНДРОВА АВРАМОВА

4.24

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

3

048

АКСЕЛ ХАЛИЛОВ РЕДЖЕБОВ

4.37

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

4

049

ВЕЛИЗАР ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

4.25

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

5

050

МЕЛИСА АЛКИНОВА АЛИЕВА

5.37

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

6

051

НАДЯ БОРИСОВА ЦАНЧЕВА

5.14

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

7

052

КРИСТИНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

4.15

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 590 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР.

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 31.08.2018г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА OT 27.08.2018 г.

 

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА     НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

М018

ВЕРОНИКА ХРИСТОВА ГЕНЧЕВА

4.57

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ-НЕСПЕЦ.

2

М019

ЕЛИЦА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА

5.32

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

3

М020

ИРЕНА МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА

5.74

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

4

М021

НЕСРИН СЕЗГИНОВА ЮСЕИНОВА

4.77

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

5

М022

ИРИНА ФЕДОРОВНА БРАТУНОВА

4.82

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

6

М023

ИЛИЯНА ДАНАИЛОВА ИВАНОВА

5.72

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

7

М024

ИВАНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

5.95

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

8

M025

РУМЕНА ПАНЕВА ПАНЕВА

3.92

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

 

             НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 590 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал на дипломите за завършено средно  и висше образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                   30 лв

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 31.08.2018 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО