Изпитни резултати

 

                                                                                                                                                         

           СПИСЪК

           на класираните кандидат-студенти след проведения първи кръг

            от 26.04.2022г. ОКС „Магистър“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок на обучение

1

М001

ДЕАН СТЕФЧЕВ ИВАНОВ

4.43

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

2

М002

ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА

3.63

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦИАЛИСТ

3

М003

ФИКРИЕ РАФЕТОВА ПАНДЖАРОВА

4.43

  ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.- СЛЕД ПРОФ.БАКАЛАВЪР

4

М004

ДЕНИЦА РОМАНОВА ТОДОРОВА

5.41

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

5

М005

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

5.77

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСО

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

6

М006

РУМЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

4.19

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦИАЛИСТ

 

         НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

  • ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
  • ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;
  • ЧЕТИРИ БРОЯ СНИМКИ - ФОРМАТ 3,5/4,5 СМ;
  • ЛИЧ­НА КАР­ТА;
  • ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ – 50 ЛВ. В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;
  • ПЛА­ТЕ­НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАК­СА ЗА ОБ­УЧЕ­НИЕ – 700 ЛВ.;

 

Семестриалната такса се заплаща по банков път:
ТБ„Алианц България“АД, гр. Русе, ВУАРР –
Русе,
сметка BG64BUIN70071005196114,

банков код BUINBGSF

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 29.04.2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО