Изпитни резултати

Резултати

 от конкурсен изпит на 30.03.2018 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

006

БИСЕРКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

МН. ДОБЪР 5.00

 

 

 

               СПИСЪК

на приетите студенти след проведения втори предварителен кръг от 30.03.2018 г.

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

006

БИСЕРКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

5.56

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

2

007

СТАНИМИРА ЮЛИЯНОВА ДИМИТРОВА

5.20

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

3

008

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

5.07

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

 

 

                НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА

ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 590 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХО – ДИСПАНСЕРА

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ  ДО 05.04.2018г. ВКЛЮЧИТЕЛНО