Изпитни резултати

 

 

 

 

Резултати

                     от конкурсен изпит на 29.06.2018 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

014

РОСИЦА ПЕТКОВА СТАНЧЕВА

Отличен 5.50

2

018

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

Мн. добър 4.50

3

020

ГЕРГАНА ВЕСКОВА ДАНЕВА

Мн. добър 5.25

4

029

ПЛАМЕНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

Мн. добър 4.75

 

                                                      СПИСЪК

на приетите студенти след проведения четвърти предварителен кръг от 29.06.2018 г.

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

013

НИКОЛАЙ ЦАНКОВ НИКОЛАЕВ

4.19

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

2

014

РОСИЦА ПЕТКОВА СТАНЧЕВА

5.50

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

3

015

ЙОАНА КРАСИМИРОВА РУСИНОВА

4.59

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

4

017

МОНИКА АНТОНОВА СИМЕОНОВА

4.25

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

5

018

АЛБЕНА ГЕOРГИЕВА ХРИСТОВА

4.58

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

6

019

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

4.33

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

7

020

ГЕРГАНА ВЕСКОВА ДАНЕВА

4.08

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

8

021

ДЕСИСЛАВА ИВАЙЛОВА КЕРЧЕВА

4.89

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

РЕДОЧНО

9

022

ВЯРА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА

5.49

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

10

023

ВИКТОРИО ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

3.86

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

11

024

ВИКТОРИЯ СЕВДАЛИНОВА ЛАПАДЖОВА

5.23

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

12

025

ЕЛИС РАФЕТ АЗИЗ

5.18

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

13

026

КРИСТИЯН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ

4.36

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

14

027

ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ ЦВЯТКОВ

4.22

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

РЕДОВНО

15

029

ПЛАМЕНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

5.25

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

16

030

ГЮЛЯЙ МЕТИН АХМЕД

4.16

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

17

031

МИРЕЛА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА

5.06

АГРАРНА ИКОНОМИКА

ЗАДОЧНО

18

032

СЕВАЛ РУЖДИЕВА ЧЕЛИК

4.12

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

19

033

ЕВЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

5.59

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

20

034

ВЕЛИЯНА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА

4.49

СЧЕТОВОДСТВО

РЕДОВНО

21

035

ВИКТОР ИЛИЕВ НИКОЛОВ

4.88

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ЗАДОЧНО

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 590 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 06.07.2018г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

КЛАСИРАНИ  В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

OT 02.07.2018 г.

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА     НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

М004

НАДЕЖДА МИЛАНОВА МИЛАНОВА

4.56

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

2

М005

СВЕТЛОМИР ТОДОРОВ МИНКОВ

4.58

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

4 СЕМ. СЛЕД ПБ

3

М006

АНЕЛИЯ АНТОНОВА СТАНЧЕВА

4,36

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 590 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3.    оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.    четири снимки формат 4/6;

5.     Такса за записване:                    30 лв

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 06.07.2018 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО