Изпитни резултати

 

 

Резултати

 от конкурсен изпит на 29.09.2017 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

052

МАРИЕТА ПЕТРОВА СТЕПАНОВА

ДОБЪР 4.25

2

056

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ КАЛИНОВ

МН. ДОБЪР 5.00

3

057

ВЕЛИСЛАВА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

МН. ДОБЪР 5.25

4

058

ДЕСИСЛАВА АРСЕНОВА БОТЕВА

МН. ДОБЪР 5.25

5

060

ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА

ОТЛИЧЕН 6.00

6

061

АЗИЗ АЗИЗОВ ФИКРЕТОВ

ОТЛИЧЕН 5.50

7

064

АМАНДА ЛИЙ МАРИНОВ

МН. ДОБЪР 4.50

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

на приетите студенти след проведения трети кръг от 29.09.2017 г.

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

052

МАРИЕТА ПЕТРОВА СТЕПАНОВА

4.75

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2

056

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ КАЛИНОВ

4.00

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

3

057

ВЕЛИСЛАВА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

5.75

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

4

058

ДЕСИСЛАВА АРСЕНОВА БОТЕВА

5.06

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

5

059

ШЕНГЮЛ РЮСТЕМОВА ХАСАНОВА

5.50

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

6

060

ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА

6.00

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

7

061

АЗИЗ АЗИЗОВ ФИКРЕТОВ

5.25

АГРАРНА ИКОНОМИКА

ЗАДОЧНО

8

062

ЗДРАВКО ВАЛЕНТИНОВ ГАНЕВ

4.67

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

9

063

ДИЯН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

4.50

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

10

064

АМАНДА ЛИЙ МАРИНОВ

4.25

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

11

065

БОЯН КРАСИМИРОВ БОЯНОВ

5.20

ФИНАНСИ

ЗАДОЧНО

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА

ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ- 575 ЛВ ;

- ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 450 ЛВ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХО – ДИСПАНСЕРА

 

 

СРОК  ЗА  ЗАПИСВАНЕ ДО 06.10.2017г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА OT 02.10.2017 г.

ВХ.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА     НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК НА          ОБУЧЕНИЕ

1.

М040

ПАВЕЛ ИВОВ ПАВЛОВ

5.54

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

2.

М041

ПОЛЯ МИТКОВА ВАНКОВА

5.70

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

3

М042

МИГЛЕНА СЕРАФИМОВА КРЪСТЕВА

5.54

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

4

М043

ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ

5.90

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

РЕДОВНО

2 СЕМЕСТЪРА

5

М044

ТАНЯ НЕДЕВА НУНЕВА

5.43

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

6

М045

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЯНКОВА

5.35

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

7

М046

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

5.69

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

8

М047

МАРТИН ПЕТРОВ НЕНКОВ

5.03

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

9

М048

ВИКТОР ИВОВ СПАСОВ

3.54

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

10

М049

ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИНЧЕВА-ПЕТРОВА

4.64

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

11

М050

ГАЛИНА ТОДОРОВА БЕЧЕВА

5.17

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

12

М051

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА МАНЧОВСКА

4.73

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

13

М052

МИЛЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ

5.59

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

14

М053

ЯВОР ПЛАМЕНОВ ЦВЕТКОВ

3.95

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

15

М054

ТЕОДОР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

5.47

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

16

М055

САВИНА КРАСИМИРОВА ЖЕЛЕВА

5.86

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/- 495 лв.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                  30 лв

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 06.10.2017 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО