Изпитни резултати

 

                                                 

 

КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА OT 22.04.2019 г.

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА     НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

М004

КАРОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

5.21

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

2

М005

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ РАДОЕВ

5.33

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 490 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                   30 лв

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 25.04.2019 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО