Изпитни резултати

 

           Резултати от конкурсен изпит на 25.10.2019 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

037

АХМЕД ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

ОТЛИЧЕН 6.00

2

043

ТЕОДОРА ПЕТКОВА СЛАВОВА

ОТЛИЧЕН 5.50

3

044

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИНОВА

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

                           

 

          СПИСЪК на приетите студенти след проведения четвърти кръг от 25.10.2019 г.

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

037

АХМЕД ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

5.42

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

2

043

ТЕОДОРА ПЕТКОВА СЛАВОВА

4.56

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

3

046

РОСТИСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ

3.83

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

4

049

ВЕРОНИКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

4.37

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

ЗАДОЧНО

     5.      050       БРИГИТА ВЕСЕЛИНОВА БОГДАНОВА     5.33           ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА   ЗАДОЧНО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 490 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР.

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 30.10.2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСИРАНИ  В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА OT 28.10.2019 г.

 

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА     НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

М034

ЗДРАВКО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

5.32

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

2

М035

ТОНИ ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ

5.18

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

3

М036

НЕДЖИБ МУСТАФА АКОВЛУ

4.82

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

4

М037

ЦВЕТОМИР ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ

5.47

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

5

М038

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАМЕНОВ

5.10

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

6

М039

ЕЛКА ЛЮБОМИРОВА ПАНАЙОТОВА

4.83

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

7

М040

ЕЛЕНА ИВАЙЛОВА ДУДУШКА

4.73

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ПЛОВДИВ

8

М041

ДРАГОМИР МИЛЕНОВ МИЛЕВ

3.58

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РЕДОВНО

4 СЕМ.-НЕСПЕЦ.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 490 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                   30 лв

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 30.10.2019 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО