Изпитни резултати

 

                  Резултати от конкурсен изпит на 26.07.2019 г.

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

023

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

2

024

МАРТИНА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА

МН. ДОБЪР 5.00

3

029

БИРСЕЛ ФАИКОВ МЕХМЕДОВ

ОТЛИЧЕН 5.50

СПИСЪК на приетите студенти след проведения първи кръг от 26.07.2019 г.

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

024

МАРТИНА ТОРОДОРВА АНДРЕЕВА

5.44

УПРАВЛЕНИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2

025

ДЕНИЦА ЮЛИЯНОВА НИКОЛОВА

4.84

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

3

026

ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА

3.80

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

РЕДОВНО

4

027

МАРГАРИТА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА

3.67

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

РЕДОВНО

5

029

БИРСЕЛ ФАИКОВ МЕХМЕДОВ

4.75

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 490 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 02.08.2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА OT 29.07.2019 г.

 

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

М009

СТЕФАН СТЕФАНОВ МИНЧЕВ

4.09

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

2

М010

ПЕТЯ МИТЕВА ЙОРДАНОВА

5.42

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

3

М011

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

4.92

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

 2 СЕМЕСТЪРА

4

М012

ДИМИТЪР НЕДКОВ НЕДКОВ

5.02

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

5

М013

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

4.93

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 490 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3.    оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.    четири снимки формат 4/6;

5.    Такса за записване:                     30 лв

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 02.08.2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО