Изпитни резултати

                                                                                                                СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения шести кръг от 29.07.2022 г.

ОКС „Бакалавър“

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

006

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА БАБЕКОВА

5.59

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

2

012

ИЛИЯН ИВОВ СЯРОВ

5.96

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

3

013

ДИЛЯНА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

4.03

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА

ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 650 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ - 50 ЛВ./ПЕТДЕСЕТ  ЛЕВА/, ВНЕСЕНИ НА МЯСТО В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

 

Семестриалната такса се заплаща по банков път:
ТБ„Алианц България“АД, гр. Русе, ВУАРР –
Русе,
сметка BG64BUIN70071005196114,

банков код BUINBGSF

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ  ДО 05.08.2022 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

 

СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения шести кръг от 25.07.2022г.

ОКС „Магистър“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок  на          обучение

1

М011

ПЕТЯ ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

4.53

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

1   ГОДИНА

2

М012

МОНИКА АНТОНОВА СИМЕОНОВА

5.43

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

1  ГОДИНА

3

М013

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ПEНЧЕВА-ЦАНЕВА

3.91

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАДОЧНО

2  ГОДИНИ 

НЕИКОНОМИСТ

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

  • ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
  • ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;
  • ЧЕТИРИ БРОЯ СНИМКИ - ФОРМАТ 3,5/4,5 СМ;
  • ЛИЧ­НА КАР­ТА;
  • ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ – 50 ЛВ. В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;
  • ПЛА­ТЕ­НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАК­СА ЗА ОБ­УЧЕ­НИЕ – 700 ЛВ.;

 

Семестриалната такса се заплаща по банков път:
ТБ„Алианц България“АД, гр. Русе, ВУАРР –
Русе,
сметка BG64BUIN70071005196114,

банков код BUINBGSF

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 29.07.2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО