Изпитни резултати

 

КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА OT 01.10.2018 г.

 

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА     НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА          ОБУЧЕНИЕ

1

M027

ГЕРГАНА АСЕНОВА ЛЮБОМИРОВА

4.80

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

2

М028

СЕХЕР БЕЙСИМОВА ШАКИР

4.48

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

3

М029

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА

5.97

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

4

М030

ПРЕСЛАВА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

4.87

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

5

М031

БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА ХРИСТОВА

5.02

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

6

М032

ПЛАМЕНА ДЕНИСЛАВОВА ХРИСТОВА-ЛОНЧАР

5.84

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

7

М033

МОНИКА ТОШКОВА ТОДОРОВА

5.78

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

8

М034

ЛЕВЕН САБИНОВ СЕВЕРИНОВ

5.84

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

9

М035

МИГЛЕНА СВЕТЛИНОВА ТРИФОНОВА

5.55

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

10

М036

ЕРСЕН БИЛЯЛ ИБРЯМ

5.79

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

11

М038

МАРТИН ИВОВ ГЕОРГИЕВ

3.82

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

РЕДОВНО

3 СЕМЕСТЪРА

12

М039

ИГЛИКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

4.70

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

13

М040

ТЕОДОРА КЪНЧЕВА КЕРТИКОВА

5.48

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

14

М041

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

5.02

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАДОЧНО

4 СЕМ-НЕСПЕЦ.

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 590 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:                   30 лв

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 12.10.2018 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО