Изпитни резултати

       ПРОТОКОЛ ОТ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Дата на изпита: 28.10.2022 г.

 

Вх. No

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

КСИ / ВСТПР

ОЦЕНКА

029

ТЕРЕЗА ИВОВА ХРИСТОВА

КСИ

МН. ДОБЪР

5.00

033

ПАВЛИНА РАДЕВА ГАНЕВА

КСИ

не се явил

 

                                                                                                                                   

                                                                  

                                                      СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения девети кръг от 28.10.2022 г.

                                         ОКС „Бакалавър“

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

029

ТЕРЕЗА ИВОВА ХРИСТОВА

4.00

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДОЧНО

2

030

АДРЕАНА ГЕОРГИЕВА БОТЕВА

5.56

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

РЕДОВНО

3

031

ЛЮБОМИР МАРИЯНОВ МИТКОВ

4.71

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

РЕДОВНО

4

032

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ

3.98

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

РЕДОВНО

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

·         ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

·         ЧЕТИРИ БРОЯ СНИМКИ - ФОРМАТ 3,5/4,5 СМ;

·         ЛИЧ­НА КАР­ТА;

·         ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ – 50 ЛВ. В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

·         ПЛА­ТЕ­НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАК­СА ЗА ОБ­УЧЕ­НИЕ – 650 ЛВ.;

 

Семестриалната такса се заплаща по банков път:
ТБ„Алианц България“АД, гр. Русе, ВУАРР –
Русе,
сметка BG64BUIN70071005196114,

банков код BUINBGSF

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 10.11.2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

 

 

                                             СПИСЪК

на класираните кандидат-студенти след проведения девети кръг от 31.10.2022г.

                                        ОКС „Магистър“

 

Вх.№

Име, презиме, фамилия

Бал

Класиран в Специалност

Форма на обучение

Срок  на          обучение

1

М024

ИСКРЕН ЖИВКОВ ШАХАНОВ

3.90

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 ГОДИНИ - НЕСПЕЦИАЛИСТ

2

М025

ДЕСИСЛАВА МИЛКОВА ДИМИТРОВА - АСПАРУХОВА

4.72

МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

ЗАДОЧНО

1 ГОДИНА

3

М026

МИЛЕНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

5.19

МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

ЗАДОЧНО

1 ГОДИНА

4

M027

СЕВДАЛИНА МИЦОВА СТЕФАНОВА

5.95

МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

ЗАДОЧНО

1 ГОДИНА

5

М028

БОРЯНА НЕЧКОВА ПЕТРОВА

5.57

ИКОНОМИКА И УПРАВЛНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАДОЧНО

1 ГОДИНА

           

                     НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

 

·         ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

·         ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

·         ЧЕТИРИ БРОЯ СНИМКИ - ФОРМАТ 3,5/4,5 СМ;

·         ЛИЧ­НА КАР­ТА;

·         ТАКСА ЗА ЗАПИСВАНЕ – 50 ЛВ. В УЧЕБЕН ОТДЕЛ;

·         ПЛА­ТЕ­НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАК­СА ЗА  ОБ­УЧЕ­НИЕ – 700 ЛВ.;

 

Семестриалната такса се заплаща по банков път:
ТБ„Алианц България“АД, гр. Русе, ВУАРР –
Русе,
сметка BG64BUIN70071005196114,

банков код BUINBGSF

 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 10.11.2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО