Изпитни резултати

 

                      Резултати от конкурсен изпит на 25.04.2019 г.

 

Вх.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Оценка от теста

1

012

ИНА АНТОНОВА ДОНЕВА

ОТЛИЧЕН 5.75

 

СПИСЪК на приетите студенти след проведения трети предварителен кръг от 25.04.2019 г.

 

№ по ред

вх. №

Име, презиме и фамилия

Бал

Специалност

Форма на обучение

1

011

ГРАЦИЕЛА ЕВГЕНИЕВА ДАСКАЛОВА

4.85

СЧЕТОВОДСТВО

ЗАДОЧНО

2

012

ИНА АНТОНОВА ДОНЕВА

4.67

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

ЗАДОЧНО

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС: „БАКАЛАВЪР”:

 

  1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ “АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ” / ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- 490 ЛВ ;

  2. 4 /ЧЕТИРИ / БРОЯ СНИМКИ ЗА ДОКУМЕНТИ;

  3. 40 ЛВ./ЧЕТИРИДЕСЕТ  ЛЕВА/ В БРОЙ ЗА ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, ВНЕСЕНИ ВЪВ ВУАРР;

  4. ЛИЧНА КАРТА;

  5. ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;

  6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ПСИХО – ДИСПАНСЕРА

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ОТ 07.05.2019г. ДО 17.05.2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО                        

 

 

КЛАСИРАНИ В МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА OT 22.04.2019 г.

 

ВХ.№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

БАЛ

СПЕЦИАЛНОСТ

ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК  НА   ОБУЧЕНИЕ

1

М004

КАРОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

5.21

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

ЗАДОЧНО

3 СЕМЕСТЪРА

2

М005

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ РАДОЕВ

5.33

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗАДОЧНО

2 СЕМЕСТЪРА

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОКС:”МАГИСТЪР”:

1. БОРДЕРО ЗА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ВНЕСЕНА В ТБ“АЛИАНЦ-БЪЛГАРИЯ”

/ ЦЯЛАТА  ТАКСА/;

- ЗА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО – 490 ЛВ.

2.    ЛИЧНА КАРТА;

3. оригинал на дипломИТЕ за завършено средно  И ВИСШЕ образование;

4.     четири снимки формат 4/6;

5.      Такса за записване:30 лв

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 25.04.2019 Г . ВКЛЮЧИТЕЛНО