07/26/2019 - 13:20

- Проф. Димитров, от 1 юли първият заместник-ректор на ВУАРР проф. Марияна Иванова вече е натоварена с функциите на ректор. Нейната работа ще бъде концентрирана върху учебната, научната и международната дейност, предвид повишаване на изискванията от страна на МОН и Националната агенция за оценяване и акредитация. Вие влизате в ролята на президент, който ще насочи усилията си към административни дейности и инвестиционни проекти. По-конкретно?...

07/05/2019 - 10:49

Повече от 35 години МФ "Св. Св. Кирил и Методи" администрира програми, свързани

...
06/24/2019 - 08:08

Професионален колеж

...
04/24/2019 - 09:53

 Със заповед на ректора на ВУАРР № 119 / 12.04.2019 г., дните от 26 април 2019 г. до 6 май 2019 г. включително, са обявени за неработни и неучебни. Провеждането на учебни занятия и изпити на тези дати става след разрешение от ректора.

03/28/2019 - 14:34

На 26-ти и 27-ми март, Висше училище по агробизнес и разбитие на регионите – филиал Русе, представи своите специалности и възможности за обучение по време на Кандидатстудентска борса в гр.Разград. Събитието се проведе в Общинския културен център на града.

Организатори на форума са Регионалното управление на образованието, Община Разград и Центърът за ученическо, техническо и научно творчество. Целта на инициативата беше кандидат-студентите да получат актуална информация за възможностите за продължаване на образованието у нас, за условията за кандидатстване, за обучението и за реализацията...