10/28/2019 - 15:23
10/11/2019 - 08:56

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще подари на своите студенти стипендии, лаптопи, таблети, електрически скутери, почивки на море и планина и екскурзии в чужбина....

08/05/2019 - 12:37

  Всички студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, успешно положили Държавен изпит през м. юли 2019 г., трябва да се явят ЛИЧНО в Учебен отдел за подпис върху дипломата си в периода от 6 август до 30 август 2019 г.

07/26/2019 - 13:20

- Проф. Димитров, от 1 юли първият заместник-ректор на ВУАРР проф. Марияна Иванова вече е натоварена с функциите на ректор. Нейната работа ще бъде концентрирана върху учебната, научната и международната дейност, предвид повишаване на изискванията от страна на МОН и Националната агенция за оценяване и акредитация. Вие влизате в ролята на президент, който ще насочи усилията си към административни дейности и инвестиционни проекти. По-конкретно?...

07/05/2019 - 10:49

Повече от 35 години МФ "Св. Св. Кирил и Методи" администрира програми, свързани

...