02/04/2020 - 15:48

От учебната 2020/21 г. ВУАРР разкрива нова специалност "Бизнес и предприемачество" от професионално направление "Икономика" с ОКС "Бакалавър".

Кандидатстване - с диплома за завършено средно образование, чрез конкурс по документи /за завършили след 2007 г. с ДЗИ/ или чрез конкурсен изпит тест /за...

12/16/2019 - 13:32

Във връзка с настъпващите Коледни и Новогодишни празници Учебен отдел няма да работи от 23 декември 2019 г. до 5 януари 2020 г. включително. Весели празници!

12/12/2019 - 13:39
12/09/2019 - 08:35
10/28/2019 - 15:23