12/12/2019 - 13:39
12/09/2019 - 08:35
10/28/2019 - 15:23
10/11/2019 - 08:56

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще подари на своите студенти стипендии, лаптопи, таблети, електрически скутери, почивки на море и планина и екскурзии в чужбина....

08/05/2019 - 12:37

  Всички студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, успешно положили Държавен изпит през м. юли 2019 г., трябва да се явят ЛИЧНО в Учебен отдел за подпис върху дипломата си в периода от 6 август до 30 август 2019 г.