02/18/2020 - 13:16

Студентското кредитиране с осигурена държавна гаранция се урежда чрез правната рамка на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД), който има за цел да създаде условия за облекчаване на достъпа до висше образование в Република България.

От 01.09.2020 г. студентите и докторантите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по ЗКСД към "Обединена българска банка"АД; "Банка ДСК"ЕАД; "Райфайзенбанк /България/"ЕАД; "Алианц Банк България"АД; "Юробанк България"АД; "Първа инвестиционна банка"АД; "Българо-американска кредитна банка"АД и "Инвестбанк...

02/06/2020 - 10:53
Две нови специалности – „Бизнес предприемачество“ и „Бизнес логистика“, разкрива от новата академична година Висше училище по агробизнес и развитие...