Координатори

 

Институционален координатор на програма ЕРАЗЪМ

проф.  д-р Марияна Иванова - Зам. Ректор

Телефон: + 359 32 960 356

Факс:       + 359 32 960 406

e-mail: agricollege.mivanova@gmail.com

 

Административен координатор на програма ЕРАЗЪМ

Миглена Казашка

Телефон: + 359 32 966 811

Факс:       + 359 32 960 406

e-mail: uard.miglena@gmail.com

            mkazashka@yahoo.com

 

Административен координатор на програма Еразъм+ за филиал Велико Търново и филиал Русе 

Проф. д-р Мариана Петрова

контакти: тел.: 0886 842 129

email: m.petrova@uard.bgpetrova_mariana@abv.bg