Координатори

 

Институционален координатор на програма ЕРАЗЪМ

доц.  д-р Екатерина Арабска - Зам. Ректор

Телефон: + 359 882 009 578

Факс:       + 359 32 960 406

e-mail: earabska@uard.bg

 

Административен координатор на програма ЕРАЗЪМ

Миглена Казашка

Телефон: + 359 32 966 811

Факс:       + 359 32 960 406

e-mail: uard.miglena@gmail.com

            mkazashka@yahoo.com

 

Административен координатор на програма Еразъм+ за филиал Велико Търново и филиал Русе 

доц. д-р Наталия Стоянова

контакти: тел.: 0886 231 245

e-mail: nstoyanova@uard.bg