Цикъл от публични лекции под надслов "Науката на достъпен език".

На 26 октомври 2017г., ВУАРР  Пловдив ще чества 25 - годишнината от създаването си. Като част от инициативите, свързани с отбелязване на 25-годишния юбилей, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира цикъл от публични лекции в Пловдив и филиалите си в Русе и Велико Търново под надслов "Науката на достъпен език".

Лекциите ще бъдат част от учебния процес, но ще са отворени за по-широка публика и участия на партньори от бизнеса и други организации. 

На 21.09.2017г.  от 11:00ч.  във ВУАРР-филиал Русе се проведе първата публична лекция на тема "Обща земеделска политика на Европейския съюз и развитие на селските региони у нас". Лектор беше доц. д-р Пламен Лаков - преподавател в катедра „Туризъм и регионално развитие“.